[S1-S2] Tử Thần Đột Kích Cửu Thiên

Con đường tu tiên vẫn còn rất nhiều điều thú vị cần các tiên hữu khám phá và chinh phục. Ngày hôm nay, tại máy chủ S1 và S2 mở ra sự kiện nạp tích lũy để nhận được Nguyên Thần TỬ THẦN - lần đầu tiên xuất hiện tại Cửu Thiên Phong Thần!

MÁY CHỦ S1 - S2

TỬ THẦN ĐỘT KÍCH CỬU THIÊN

NỘI DUNG

* Thời Gian: Sau khi mở máy chủ 8 ngày, kéo dài 7 ngày

* Phạm vi áp dụng: Máy chủ S1-S2 (từ 00:00' ngày 29.11 đến 23:59' ngày 05.12)

* Nội Dung:

Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp KNB tích lũy sẽ nhận được những gói quà hấp dẫn. 

Nạp Tích Lũy KNB Hộp Quà
2000 Thiên Thạch *20
Thiên Thư Hộ Thể *1
Thần Giáp Thần Hóa Đan *1
Sách KN Cánh Trung *1
Cánh Thần Hóa Đan *1
Tinh Phách *1
Đá Công Lv6 *1
5000 Thiên Thạch *20
Thiên Thư Hộ Thể *3
Thần Giáp Thần Hóa Đan *2
Sách KN Cánh Trung *2
Cánh Thần Hóa Đan *2
Tinh Phách *1
Đá Công Lv7 *1
10000 Thiên Thạch *20
Thiên Thư Bền *3
Thần Giáp Thần Hóa Đan *2
Sách KN Cánh Trung *2
Cánh Thần Hóa Đan *2
Tinh Phách *1
Đá Công Lv8 *1
20000 Thiên Thạch *50
Thiên Thư Hấp Thu *3
Thần Giáp Thần Hóa Đan *3
Sách KN Cánh Trung *3
Cánh Thần Hóa Đan *2
Tinh Phách *2
Danh Hiệu "Tử Thần"
50000 Thiên Thạch *50
Thiên Thư Thủ *5
Thần Giáp Nhập Ma Đan *1
Sách KN Cánh Cao *1
Cánh Nhập Ma Đan *1
Tinh Phách *2
Nguyên Thần "Tử Thần"
100000 Thiên Thạch *100
Thiên Thư Giảm ST *5
Thần Giáp Nhập Ma Đan *2
Sách KN Cánh Cao *2
Cánh Nhập Ma Đan *2
Ma Phách *1
Mảnh Tử Thần *120
200000 Thiên Thạch *100
Thiên Thư Kéo Dài *5
Thần Giáp Nhập Ma Đan *3
Sách KN Cánh Cao *3
Cánh Nhập Ma Đan *3
Ma Phách *3
Mảnh Tử Thần *180

Nguyên thần TỬ THẦN

Bạn cần hỗ trợ