Tam Giới Chiến

TAM GIỚI CHIẾN

CHI TIẾT

+ Lần đầu vào lúc 20h30 – 20h50 ngày thứ 3 sau khi mở server mới.

+ Các lần tiếp theo sẽ mở định kỳ vào lúc 20h30 – 20h50 thứ 3 & thứ 6 hàng tuần.

- Điều Kiện Tham Gia: Đạt lv 40 và đã gia nhập bang.

- Cách Chơi:

Biểu Tượng Tam Giới Chiến

Giao Diện Tam Giới Chiến

Lần đầu sẽ lấy bang có tổng chiến lực cao nhất làm phe thủ, các bang khác sẽ mặc định làm phe Công.

- Mục tiêu phe Công: phá hủy 6 tháp , tiêu diệt thần thú sẽ giành thắng lợi

- Mục tiêu phe Thủ: bảo vệ được thần thú đến hết thời gian hoạt động sẽ giành thắng lợi.

PHẦN THƯỞNG

Thành viên mỗi ngày nhận 1 quà liên quân

Bang chủ liên quân sẽ được nhận danh hiệu , thú cưỡi đặc biệt và được tạc tượng thiên đế ở Triều Ca.

Top 4 tích điểm phe ta sẽ giành được danh hiệu "Tam Giới Thiên Tướng".

Tiên Lữ của Thiên Đế nhận được danh hiệu “Tam Giới Thiên Hậu”.

Chúc các tiên hữu có khoảnh khắc trải nghiệm Cửu Thiên thật thú vị!

Bạn cần hỗ trợ