Thời Trang

THỜI TRANG

Hợp Thành Thời Trang

Người chơi thông qua diệt BOSS có thể nhận được mảnh thời trang, hợp thành 10 mảnh sẽ nhận được 1 phần, gom đủ 4 phần “Đầu, Áo, Tay, Quần” sẽ sở hữu được “Thời Trang Người Mèo”.

Các mảnh Thời Trang Người Mèo

Giao Diện Hợp Thành Các Mảnh Thời Trang:

Bộ Thời Trang “Người Mèo”:

Dung Luyện Thời Trang

Sau khi sở hữu đủ bộ thời trang “Người Mèo”, người chơi vẫn có thể tích các phần của thời trang để dung luyện ra bộ thời trang “Lưu Kim”.

Giao diện Dung Luyện Thời Trang

Người chơi sẽ tốn 2 món thời trang để làm nguyên liệu hợp thành , không giới hạn loại hình nguyên liệu, người chơi có thể dùng 2 món Đầu người mèo, 2 món quần người mèo , …. để dung luyện.

Dung luyện nhận đủ 4 món: Đầu, Áo, Tay, Quần sẽ kích hoạt vĩnh viễn bộ thời trang cho nhân vật.

Người chơi có thể chọn chính xác bộ vị mà mình đang cần như: Đầu, Áo, Tay, Quần để dung luyện.

Phẩm chất nhận được sẽ ngẫu nhiên, các phẩm chất bao gồm:

Tương ứng với Thời Trang “Lưu Kim”

Tương ứng với Thời Trang “Chân-Lưu Kim”

Tương ứng với Thời Trang “Thánh-Lưu Kim”

Hình Ảnh Thời Trang:

- Thời Trang Nam:

Bộ Lưu Kim

Bộ Chân-Lưu Kim

Bộ Thánh-Lưu Kim

- Thời Trang Nữ:

Bộ Lưu Kim

Bộ Chân-Lưu Kim

Bộ Thánh-Lưu Kim

Bạn cần hỗ trợ