Thú Hồn

THÚ HỒN

Tính năng Thú Hồn sẽ tăng lực chiến trực tiếp cho nhân vật của bạn.

Giao diện Thú Hồn nằm ở tab thứ 3 của mục Thú Cưỡi

Cách Kiếm Thú Hồn

- Vượt Ải phụ bản Thú Hồn Điện để nhận “Hộp Thú Hồn”

- Sử dụng tính năng Săn Hồn : Có 2 cách để săn hồn

+ Người chơi có thể sử dụng KNB quay vòng quay săn hồn để nhận thú hồn

+ Sử dụng điểm Thú Hồn để quay , điểm Thú Hồn có thể nhận được từ vượt ải Thú Hồn Điện.

Các Loại Ngọc Thú Hồn & Cách Nâng Cấp

- Bao gồm các loại: EXP, Công, Thủ, Bạo, Né, Chuẩn, Kháng. Cùng với đó là các phẩm chất: Trắng – Lục – Lam – Tím – Cam – Vàng.

- Có 12 ô để gắn Ngọc Thú Hồn. Ban đầu sẽ mặc định mở 2 ô, để mở các ô kế tiếp người chơi cần đạt đủ điều kiện.

+ Vượt ải Thú Hồn Điện thành công theo tầng sẽ mở các ô thú hồn, có 7 ô điều kiện của Thú Hồn Điện tương ứng với các tầng 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 9.

+ Có 3 ô thú hồn cần đạt ảo hóa đặc biệt của thú cưỡi sẽ mở các vị trí này. Người chơi cần đạt được số lượng thú cưỡi ở mục đặc biệt này tương ứng với điều kiện mở ô thú hồn là 2 – 4 – 7.

- Cách nâng cấp thú hồn:

+ Người chơi cần sử dụng “Tinh Hoa” để nâng cấp thú hồn . Tinh hoa kiếm được từ việc tách các viên ngọc thú hồn không sử dụng.

Giao Diện Tách Thú Hồn

+ Sau Khi có được tinh hoa , người chơi cần chọn vào phần “Tăng Cấp” và chọn vào Ngọc Thú Hồn cần tăng cấp.

+ Mỗi loại thú hồn đều có giới hạn cấp , sau khi tăng max cấp người chơi có thể đột phá và tiếp tục tăng cấp Thú Hồn. Để đột phá thú hồn người chơi cần 2 viên thú hồn cùng loại làm nguyên liệu để đột phá.

Đổi Thú Hồn:

- Đổi Thú Hồn Hiếm: Người chơi có thể đổi được các thú hồn hiếm phẩm chất Cam và Vàng qua tính năng đổi thú hồn.

Bạn cần hỗ trợ