Tổ Đội Phong Yêu

TỔ ĐỘI PHONG YÊU

Điều Kiện Mở

- Người chơi đạt Lv51 có thể đối chiến, không giới hạn lượt khiêu chiến mỗi ngày

- Người chơi cần phải tổ đội mới được vào PB Phong Yêu.

NPC Phong Yêu

Tại bản đồ dã ngoại Lv50 trở lên từ 0h sẽ bắt đầu cách 2 tiếng làm mới Yêu Thú và Yêu Vương, khi Đào Bảo cũng có thể đào trúng Yêu Thú và Yêu Vương.

2 người tổ đội xong nhấp vào NPC Minh Lôi có thể tiến vào PB Phong Yêu.

Giới thiệu giao diện Phong Yêu

Khi người chơi đạt Lv51, có thể xem trang Tổ Đội Phong Yêu ở sảnh, đọc các nội dung liên quan.

Qua ải Phụ Bản có thể nhận Mảnh Pháp Bảo Linh Lung Tháp, đánh Yêu Vương có thể nhận VP quý hiếm: Tầm Long Quyết.

Quy tắc:

1.Người chơi đạt Lv50 đến giao diện Dã Ngoại nói chuyện với Yêu Thú hoặc Yêu Vương vào PB Phong Yêu.

2.Yêu Thú, Yêu Vương sẽ làm mới vào 0h sau đó cách 2 tiếng làm mới 1 lần.

3.Người chơi dùng Tàng Bảo Đồ đào bảo có tỷ lệ nhất định gặp Yêu Vương hoặc Yêu Thú

4.Yêu Thú có 5 loại: Thiên Cẩu, Tranh, Hoàng Công Ngư, Thiên Hồ, Minh Xà

5.Yêu Vương có 5 loại: Hư Hao, Côn Bằng, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Cửu Vỹ Hồ, diệt có tỷ lệ nhận Tầm Long Quyết.

Bạn cần hỗ trợ