Trấn Yêu Tháp

Trấn Yêu Tháp

Cổng Tính Năng

Người chơi đạt Lv70, vào [KHIÊU CHIẾN] tìm [Trấn Yêu Tháp]

 

Giới Thiệu

Trấn Yêu Tháp có 2 chế độ: Đơn, Nhóm

Đơn

Giao Diện Khiêu Chiến:

Quy Tắc PB:

- Mỗi ngày tặng 1 lượt khiêu chiến, 0h làm mới lượt

- Thời gian khiêu chiến Tầng 1-9 là 60s

- Thời gian khiêu chiến Tầng 10 là 120s

- Trong thời hạn diệt hết quái tầng này sẽ được vào tầng sau; nếu không sẽ tính là khiêu chiến thất bại, trực tiếp đuổi khỏi PB

- Qua ải tầng 10 sẽ tự động đổi sang độ khó cao hơn

- Có tỷ lệ nhỏ rớt Ma Tháp Lệnh, dùng để tham gia chế độ nhóm

- Diệt Quái trong PB nhận EXP, hiệu quả Cấp Thể Giới, Phù EXP.

Sau khi tìm hiểu quy tắc PB, chọn nút [Khiêu Chiến] của giao diện vào giao diện chiến đấu để bắt đầu

Giao Diện Chiến Đấu:

Nơi xuất hiện (Người chơi): Góc phải bên dưới bản đồ

Nơi xuất hiện (Quái): Giữa bản đồ (Mỗi tầng làm mới 5 quái)

Cổng Vào Tầng Sau: Góc trái bên trên bản đồ ( Sau khi diệt tất cả quái ở tầng này sẽ xuất hiện)

Quái rơi:

Tất cả quái trong PB đều có tỷ lệ rơi Nguyên Thần Linh, Trang Bị Nguyên Thần, Ma Tháp Lệnh

Rương Ngày:

Nhóm

Giao Diện Khiêu Chiến:

Người chơi vào giao diện khiêu chiến [Tổ Độ] tham gia Trấn Yêu Tháp-Nhóm

Quy Tắc PB:

- Tối đa tổ đội 2 người, tốn 1 Ma Tháp Lệnh của đội Trưởng mới được vào PB

- Thời gian khiêu chiến Tầng -9 là 60s

- Thời gian khiêu chiến Tầng 10 là 120s

- Trong thời hạn diệt hết quái tầng này sẽ được vào tầng sau; nếu không sẽ tính là khiêu chiến thất bại, trực tiếp đuổi khỏi PB

- Qua ải tầng 10 sẽ tự động đổi sang độ khó cao hơn

- Diệt Quái trong PB nhận EXP, hiệu quả Cấp Thể Giới, Phù EXP

Giao Diện Chiến Đấu:

Đơn

Quái rơi:

Quái có độ khó-Dễ: Mảnh Nguyên Thần (Pé Hồng), Mảnh Nguyên Thần (Máy Bay)

Quái có độ khó-Thường: Mảnh Nguyên Thần (Pé Hồng), Mảnh Nguyên Thần (Robot)

Quái có độ khó-Khó: Mảnh Nguyên Thần (Đèn Bí Ngô), Mảnh Nguyên Thần (Robot)

Quái có độ khó-Địa Ngục: Mảnh Nguyên Thần (Đèn Bí Ngô), Mảnh Nguyên Thần (Liên Hoa Đồng Tử)

Quái có độ khó-Vực Sâu: Mảnh Nguyên Thần (Rồng Lửa), Mảnh Nguyên Thần (Liên Hoa Đồng Tử)

Sách Lược PB

Giai đoạn đầu, dùng tổ hợp “Ngọc Hư Đăng+Khương Tử Nha”, như vậy có thể giúp bạn trong thời gian còn sống gây ra ST lớn nhất.

Giai đoạn giữa, nếu đã có thần tướng Lý Tịnh, có thể dùng tổ hợp “Linh Lung Tháp+Lý Tịnh”, cài đặt kỹ năng thần tướng là thi triển thủ công, khi Máu thấp hơn 30% có thể thi triển kỹ năng tướng lần nữa, như vậy có thể tăng thêm thời gian sống sót, gây ra nhiều ST hơn.

Cuối cùng, dùng trực tiếp tổ hợp “Đá Nữ Oa+Nữ Oa”, sức mạnh thực sự của tất cả quái phía trước, đều bị nghiền nát!

Khi lực chiến tương đồng, người chơi có thuộc tính Thủ sẽ lợi thế hơn, vì thời gian sống sót càng lâu, vượt ải số tầng sẽ càng cao.

Bạn cần hỗ trợ