Độ khó:

Kỹ năng:
Sở trường dùng Đao, là 1 phái có sức mạnh to lớn. Bá Đao có năng lực tấn công vật lý cận chiến, cùng với cơ thể cường tráng giúp họ tung hoành thiên hạ.

Bạn cần hỗ trợ