Chuỗi nạp tích lũy đặc sắc

Trong thời gian sự kiện,Kim Cương đạt yêu cầu sự kiện sẽ được nhận thưởng. Tham gia ngay!

NẠP TÍCH LŨY ĐẠT MỐC

- Thời gian: từ 00:00 ngày 03-11-2017 đến 23:59 ngày 05-11-2017

- Máy chủ S1 đến S11

- Trong thời gian sự kiện, khi nạp tích lũy đạt mốc yêu cầu sẽ được nhận quà thưởng:

MỐC TÍCH LŨY QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
230 KC Thuốc Thể Lực 2 * 2
Chìa khóa thức tỉnh *4
Đá tách * 2
Lọ Tinh Thể S *20
650 KC Thuốc Thể Lực 2 * 3
Chìa khóa thức tỉnh *6
Đá tách *4
Lọ Tinh Thể S *40
1.500 KC Thuốc Thể Lực 2 * 4
Chìa khóa thức tỉnh *8
Mảnh Vạn năng *10
Lọ Tinh Thể S *60
3.000 KC Thuốc Thể Lực 2 * 5
Hồn vũ khí Silencer *1
Mảnh Vạn năng *15
Lọ Tinh Thể S* 80
6.000 KC Thuốc Thể Lực 2 * 6
Chìa khóa thức tỉnh *16
Mảnh Vạn năng *20
Lọ Tinh Thể S* 100
10.000 KC Thuốc Thể Lực 2 * 7
Chìa khóa thức tỉnh *20
Hồn vũ khí Leshrac *1
Lọ Tinh Thể S* 110
15.000 KC Thuốc Thể Lực 2 * 8
Chìa khóa thức tỉnh *30
Mảnh Vạn năng *50
Lọ Tinh Thể S* 120

NẠP ĐÚNG GÓI NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: từ 00:00 ngày 03-11-2017 đến 23:59 ngày 05-11-2017

- Máy chủ: S1 đến S11

- Trong thời gian sự kiện, khi nạp đúng mốc yêu cầu sẽ được nhận quà thưởng:

MỐC TÍCH LŨY QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
210 KC Rương Hero S random * 1
Thuốc thể lực 2 *2

**Lưu ý: 0h mỗi ngày sẽ làm mới.

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.

Lên đầu trang