Đặc sắc

The Championship - PvP Real Time 2017-07-30

The Championship là tính năng cực kì đặc sắc của Doto Mobile, cho phép người chơi PvP Real-Time với nhau chứng tỏ sức mạnh và trí tuệ của mình.

Warsong Valley 2017-07-30

Warsong Valley mở 2 lần mỗi ngày. Thời gian báo danh và tham gia từ: 14h30- 15h30 và 19h00 đến 20h00.

Hệ thống Guild 2017-07-30

Guild - Nơi những người bạn cùng đồng hành và luôn kề vai trong mọi cuộc chiến.

Thám Hiểm 2017-07-30

Thám Hiểm là một chức năng cho phép người chơi tìm và tranh đoạt tài nguyên thông qua việc mở rộng lãnh thổ.

Space Rift 2017-07-30

Space Rift là nơi bạn có thể kiếm được rất nhiều loại tài nguyên khác nhau như Vàng, Gỗ, Đá, thuốc EXP tăng level cho Hero

Invasion Darkness 2017-07-30

Nhân vật đạt level 28 mở Invasion Darkness. Khiêu chiến thành công nhận được rương thưởng.
Lên đầu trang