Hướng dẫn thay đổi đội hình chiến đấu và Arena

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI CHIẾN ĐẤU

- Chọn 1 ải/phụ bản bất kì để thay đổi đội hình

- Vào giao diên sắp xếp/thay đổi đội hình.

- Chọn Hero ra trận bằng cách nhấn vào hình ảnh của Hero đó

- Để thay đổi đội hình chỉ cần nhấp vào vị trí của Hero cần thay, sau đó cho Hero mới vào

- Thay đổi vị trí của Hero từ “hàng trên” xuống “hàng dưới” hoặc ngược lại cần khóa lại vị trí mặc định của Hero đó.

- Ví dụ: Vị trí mặc định của Hero Oracle là ở hàng sau, muốn di chuyển lên hàng trước cần khóa lại mọi ô trống ở hàng sau bằng cách nhấp vào.

- Sau đó nhấp vào Hero Oracle sẽ xếp lên hàng trước của đội hình

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI ĐỘI HÌNH Ở ARENA

- Đầu tiên mở giao diện “ARENA”:

- Để biết bản thân đang ở đâu sẽ có chữ “Ta” hiển thị ở góc trái.

- Sau đó nhấp vào “Điều Chỉnh”

- Tiến hành sắp xếp đội hình thủ ở ARENA

- Sau khi sắp xếp xong, nhấp vào “Chiến” để lưu lại đội hình

Lên đầu trang