Lưu ý cho những tài khoản "Chơi Nhanh"

Khi click vào chơi nhanh hệ thống sẽ tự tạo cho bạn một tài khoản (account) ngay lập tức, rất tiện lợi và nhanh chóng.

Tuy nhiên cần lưu ý: Nên lưu lại thông tin tài khoản và cập nhật thông tin để tránh rủi ro thất lạc.

- Cập nhật tài khoản có 2 cách:

  • Cập nhật từ biểu tượng “KUL TOUCH”:
  • Chọn icon “Kul” sau đó chọn -> Cập nhật tài khoản

    - Đổi mật khẩu ngẫu nhiên thành mật khẩu mà bạn thường sử dụng hoặc dễ nhớ.

    - Tương tự chọn “Kul” sau đó chọn “Đổi mật khẩu”:

  • Cập nhật qua WEB:
  • Đầu tiên cần truy cập trang id.kul.vn sau đó đăng nhập tài khoản, chọn mục “Cập nhật thông tin”:

    - Cuối cùng, chọn “Thay đổi mật khẩu” để hoàn thành việc cập nhật:

Lên đầu trang