Mở loạt sự kiện mới - Sôi nổi nhận quà

VÒNG QUAY

- Thời gian: Ngày thứ 8 kể từ khi tạo nhân vật

- Đối tượng: Tất cả các máy chủ

- Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, hoàn thánh các nhiệm vụ sau sẽ nhận quà thưởng

YÊU CẦU QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
Level master đạt 50 Vàng *50000
Mảnh Sniper* 5
Lọ tinh thể S* 5
Tham gia 2 lần Space Rift Vàng *50001
Mảnh Sniper* 6
Lọ tinh thể S*6
Tăng skill 40 lần Vàng *50002
Mảnh Sniper* 7
Lọ tinh thể S*7
Tích điểm Arena đạt 15 điểm
Vàng *50003
Mảnh Sniper* 8
Lọ tinh thể S*8
Endless Voyage đến tầng 30 Vàng *50004
Mảnh Sniper* 9
Lọ tinh thể S*9
Mua thể lực 4 lần Vàng *50005
Mảnh Sniper* 10
Lọ tinh thể S*10
Điểm kim 7 lần Vàng *50006
Mảnh Sniper* 11
Lọ tinh thể S*11

RƯƠNG THỨC TỈNH

- Thời gian: Ngày thứ 8 kể từ khi tạo nhân vật

- Đối tượng: Tất cả các máy chủ

- Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, mở rương thức tỉnh Trang Bị để sở hữu quà thưởng:

ĐIỀU KIỆN HÌNH ẢNH GIÁ GỐC
10 lần mở rương thức tỉnh Trang Bị
 
Vàng *20000
Chìa khóa *2
30 lần mở rương thức tỉnh Trang Bị Vàng *30000
Chìa khóa *5
Thuốc thể lực 2* 3
60 lần mở rương thức tỉnh Trang Bị Vàng *50000
Chìa khóa *7
Thuốc thể lực 1* 2
100 lần mở rương thức tỉnh Trang Bị Vàng *100.000
Chìa khóa *10
Thuốc thể lực 1* 5

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.

 

Lên đầu trang