Nạp liên tục nhận ngay Hero SS

Trong thời gian event, mỗi ngày nạp ít nhất 70 Kim cương sẽ được nhận thưởng. Tham gia ngay!

THỜI GIAN

Từ 00:00 ngày 14.09 đến 23:59 ngày 23.09.2017

ĐỐI TƯỢNG

Tất cả các máy chủ

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong thời gian event, mỗi ngày nạp ít nhất 70 Kim cương sẽ được nhận thưởng

ĐIỀU KIỆN QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
Trong thời gian hoạt động, TỔNG CỘNG CÓ 1 NGÀY NẠP KC Vàng* 30000
Chìa khóa TB* 5
Thuốc Thể Lực 2* 2
Trong thời gian hoạt động, TỔNG CỘNG CÓ 2 NGÀY NẠP KC Vàng* 40000
Lọ Tinh Thể S* 10
Thuốc Thể Lực 2* 2
Trong thời gian hoạt động, TỔNG CỘNG CÓ 3 NGÀY NẠP KC Vàng* 50000
Chìa khóa TB* 10
Thuốc Thể Lực 2* 2
Rương Hero S Random* 1
Trong thời gian hoạt động, TỔNG CỘNG CÓ 4 NGÀY NẠP KC Vàng* 60000
Chìa khóa TB* 15
Thuốc Thể Lực 2* 2
Trong thời gian hoạt động, TỔNG CỘNG CÓ 5 NGÀY NẠP KC Vàng* 70000
Lọ tinh thể S *15
Thuốc Thể Lực 2* 2
Trong thời gian hoạt động, TỔNG CỘNG CÓ 6 NGÀY NẠP KC Vàng* 80000
Đá Thức Tỉnh* 5
Thuốc Thể Lực 2* 2
Trong thời gian hoạt động, TỔNG CỘNG CÓ 7 NGÀY NẠP KC Vàng* 90000
Mảnh vạn năng* 5
Thuốc Thể Lực 2* 2
100 mảnh Devourer
Trong thời gian hoạt động, TỔNG CỘNG CÓ 8 NGÀY NẠP KC Vàng* 100000
Lọ tinh thể S *20
Thuốc Thể Lực 2* 2
Trong thời gian hoạt động, TỔNG CỘNG CÓ 9 NGÀY NẠP KC Vàng* 110000
Mảnh vạn năng* 10
Thuốc Thể Lực 2* 2
Trong thời gian hoạt động, TỔNG CỘNG CÓ 10 NGÀY NẠP KC Vàng* 120000
Lọ tinh thể S *30
Thuốc Thể Lực 2* 2
Rương Hero SS random

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.

 

Lên đầu trang