Nạp tích lũy nhận tướng HOT

Trong thời gian sự kiện, tích lũy nạp Kim Cương đạt yêu cầu sự kiện sẽ được nhận thưởng. Tham gia ngay!

THỜI GIAN

Từ 00:00 ngày 17-10-2017 đến 23:59 ngày 20-10-2017

ĐỐI TƯỢNG

Máy chủ S1 đến S9

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong thời gian sự kiện, khi nạp tích lũy đạt mốc yêu cầu sẽ được nhận quà thưởng:

MỐC TÍCH LŨY QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
210 KC Thuốc EXP 4 * 2
Vé rút thưởng summon* 1
Thuốc Thể Lực 2 * 2
Đá Thức Tỉnh* 1
600 KC Thuốc EXP 4 * 3
Vé rút thưởng summon* 2
Thuốc Thể Lực 2 * 3
Chìa khóa thức tỉnh* 5
1.500 KC Thuốc EXP 4 * 4
Mảnh Mirana* 10
Thuốc Thể Lực 2 * 4
Lọ Tinh Thể S* 15
4000 KC Thuốc EXP 4 * 5
Mảnh Mirana * 15
Thuốc Thể Lực 2 * 5
Lọ Tinh Thể S* 20
10.000 KC Thuốc EXP 4 * 6
Mảnh Mirana * 20
Thuốc Thể Lực 2 * 6
Vũ khí thức tỉnh Bazooka * 1
15.000 KC Thuốc EXP 4 * 7
Mảnh Mirana * 25
Thuốc Thể Lực 2 * 7
Lọ Tinh Thể S* 35
23.000 KC Thuốc EXP 4 * 8
Mảnh Mirana *30
Thuốc Thể Lực 2 * 8
Lọ Tinh Thể S* 60
30.000 KC Thuốc EXP 4 * 9
Mảnh Mirana *50
Thuốc Thể Lực 2 * 10
Lọ Tinh Thể S* 90

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.

 

 

 

Lên đầu trang