Sự kiện

Nạp đúng gói - Nhận quà cực VIP 2017-09-25

Trong thời gian sự kiện, khi nạp đúng gói nạp yêu cầu sẽ được nhận quà thưởng. Tham gia ngay!

Tiêu và Nạp Kim Cương - Nhận quà thưởng 2017-09-21

Trong thời gian sự kiện, tiêu và nạp Kim Cương đạt yêu cầu sự kiện sẽ được nhận thưởng. Tham gia ngay!

Nạp tích lũy - Nhận quà thưởng 2017-09-18

Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mốc Kim Cương sẽ được nhận thưởng giá trị. Tham gia ngay!

Nạp đúng gói - Nhận quà cực VIP 2017-09-18

Trong thời gian sự kiện, khi nạp đúng gói nạp yêu cầu sẽ được nhận quà thưởng. Tham gia ngay!

Nạp liên tục nhận ngay Hero SS 2017-09-14

Trong thời gian event, mỗi ngày nạp ít nhất 70 Kim cương sẽ được nhận thưởng. Tham gia ngay!

13.09: Nạp Tích Lũy Kim Cương Nhận Thưởng HOT 2017-09-13

Trong thời gian sự kiện, khi nạp tích lũy đủ mốc Kim Cương sẽ được nhận thưởng giá trị
Lên đầu trang