Tích Lũy Đạt Mốc Nhận Quà Liền Tay

Trong thời gian sự kiện, nạp Kim Cương đạt mốc sẽ được nhận thưởng. Tham gia ngay!

THỜI GIAN

Từ 00:00 ngày 11-11-2017 đến 23:59 ngày 14-11-2017

PHẠM VI ÁP DỤNG

Máy chủ S1 đến S12

NỘI DUNG SỰ KIỆN

- Trong thời gian sự kiện, khi nạp tích lũy đạt mốc yêu cầu sẽ được nhận quà thưởng:

MỐC TÍCH LŨY QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
210 KC Thuốc Exp 4* 2
Summon Ticket* 1
Thuốc Thể Lực 2* 2
Đá Thức Tỉnh* 1
600 KC Thuốc Exp 4*3
Summon Ticket* 2
Thuốc Thể Lực 2*3
Chìa khóa thức tỉnh* 5
1.500 KC Thuốc Exp 4*4
Mảnh Thrall* 10
Thuốc Thể Lực 2* 4
Lọ Tinh Thể S* 15
4.000 KC Thuốc Exp 4* 5
Mảnh Thrall* 15
Thuốc Thể Lực 2* 5
Lọ Tinh Thể S*  20
10.000 KC Thuốc Exp 4* 6
Mảnh Thrall* 20
Thuốc Thể Lực 2* 6
Vũ khí thức tỉnh Tiny* 1
15.000 KC Thuốc Exp 4* 7
Mảnh Thrall* 25
Thuốc Thể Lực 2* 7
Lọ Tinh Thể S* 35
23.000 KC Thuốc Exp 4* 8
Mảnh Thrall* 30
Thuốc Thể Lực 2* 8
Lọ Tinh Thể S* 60
30.000 KC Thuốc Exp 4* 9
Mảnh Thrall* 50
Thuốc Thể Lực 2* 10
Lọ Tinh Thể S* 90

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.

Lên đầu trang