07.11: Bảo Trì Gộp Máy Chủ Từ S57 Đến S62

07.11: Bảo Trì Gộp Máy Chủ Từ S57 Đến S62

Các Lãnh Chúa thân mến!

BDH Game Of Dragons sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ trong hôm nay 07.11. Thời gian dự kiến như sau:

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ GỘP S57 - S62
9h00 đến 12h00  NGÀY 07.11.2018

Lãnh Chúa tại các máy chủ khác vẫn đăng nhập bình thường.

Rất mong các Lãnh Chúa sẽ thông cảm cho sự bất tiện này.

Close
Hướng dẫn nhập code:
  • Bước 1: Vào giao diện “HĐ Đặc Sắc”
  • Bước 2: Chọn “Đổi Code”.
  • Bước 3: Nhập code vào và chọn Đổi .
  • Bước 4: Vào Thư để nhận quà thưởng.
Top
Bạn cần hỗ trợ