08.01 Chuỗi Nạp Tiêu Liên Hoàn

08.01 Chuỗi Nạp Tiêu Liên Hoàn

TÍCH NẠP MỖI NGÀY:  THÁNH VĂN

- Thời gian: 00:00 ngày 08-01-2018 đến 23:59 ngày 10-01-2018

- Phạm vi áp dụng: S1 – S37

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhất định nhận được phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

TÍCH NẠP NGÀY: ĐÁ CHIẾN HỒN

- Thời gian: 00:00 ngày 08-01-2018 đến 23:59 ngày 09-01-2018

- Phạm vi áp dụng: S1 – S37

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

TÍCH NẠP MỖI NGÀY: ĐÁ LUYỆN TRANG BỊ

- Thời gian: 00:00 ngày 10-01-2018 đến 23:59 ngày 11-01-2018

- Phạm vi áp dụng: S1 – S37

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

HOÀN TRẢ NẠP LIÊN TỤC: QUẢ CẦU MAY MẮN

- Thời gian: 00:00 ngày 08-01-2018 đến 23:59 ngày 13-01-2018

- Phạm vi áp dụng: S1 – S37

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

HOÀN TRẢ NẠP LIÊN TỤC 2 : SÓI MA

- Thời gian: 00:00 ngày 08-01-2018 đến 23:59 ngày 13-02-2018

- Phạm vi áp dụng: S1 – S37

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

TÍCH TIÊU MỖI NGÀY: QUÀ BỮA TIỆC TÀI NGUYÊN

- Thời gian: 00:00 ngày 08-01-2018 đến 23:59 ngày 10-01-2018

- Phạm vi áp dụng: S1 – S37

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

TIÊU ĐÁ CHIẾN HỒN

- Thời gian: 00:00 ngày 08-01-2018 đến 23:59 ngày 09-01-2018

- Phạm vi áp dụng: S1 – S37

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

TIÊU ĐÁ LUYỆN TRANG BỊ

- Thời gian: 00:00 ngày 10-01-2018 đến 23:59 ngày 11-01-2018

- Phạm vi áp dụng: S1 – S37

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset 0h mỗi ngày.

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.

 

Close
Hướng dẫn nhập code:
  • Bước 1: Vào giao diện “HĐ Đặc Sắc”
  • Bước 2: Chọn “Đổi Code”.
  • Bước 3: Nhập code vào và chọn Đổi .
  • Bước 4: Vào Thư để nhận quà thưởng.
Top
Bạn cần hỗ trợ