21.03 Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng

21.03 Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng

Các Lãnh Chúa thân mến!

Vào ngày 21.03 BĐH sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới, thời gian như sau:

BẢO TRÌ CẬP NHẬT TÍNH NĂNG
09:00 ĐẾN 11:00 NGÀY 21.03.2019

Thi Đấu Liên Server - Chiến Tranh Vô Hạn

- Lv50 được tham gia chiến trường

-Thời gian thi đấu 1 tiếng, người chơi chỉ được tham gia 1 lần, hệ thộng tự sắp xếp phe

-Tấn công chia thành 3 ngã đường, công phá đại bản doanh địch sẽ chiến thắng

-Đứng ở cứ điểm địch cứ 30s tự trừ độ bền cứ điểm, độ bền bằng 0 cứ điểm bị công phá

-Di chuyển giữa các cứ điểm chọn đường tấn công, cứ điểm khác nhau hiệu quả khác nhau

Cập Nhật Tiệm Rèn:

Thêm công thức ghép Tinh Linh EXP.

Close
Hướng dẫn nhập code:
  • Bước 1: Vào giao diện “HĐ Đặc Sắc”
  • Bước 2: Chọn “Đổi Code”.
  • Bước 3: Nhập code vào và chọn Đổi .
  • Bước 4: Vào Thư để nhận quà thưởng.
Top
Bạn cần hỗ trợ