23.05 Bảo Trì Định Kì Update Tính Năng Mới

23.05 Bảo Trì Định Kì Update Tính Năng Mới

Các Lãnh Chúa thân mến!

Vào ngày 23.05 BĐH sẽ tiến hành cập nhật định kì update tính năng mới, thời gian như sau:

BẢO TRÌ ĐỊNH KÌ UPDATE TÍNH NĂNG MỚI
09:00 ĐẾN 11:00 NGÀY 23.05.2019

Thời Trang Hiệp Sĩ :

Cánh Mới:

Shadow Darkness

Ice Crystal

Blue Armor

Kim Phụng Băng Vũ

Fire Dragon Scale

Golden Wings

Thú Cưỡi Mới:

Thương Lam Cơ Giáp

Bạch U Linh Thuyền

Viễn Cổ Băng Kình

Diệu Nhật Chiến Hạm

Tử Dực Quang Điệp

Bích Tinh Phi Nhẫn

 

Close
Hướng dẫn nhập code:
  • Bước 1: Vào giao diện “HĐ Đặc Sắc”
  • Bước 2: Chọn “Đổi Code”.
  • Bước 3: Nhập code vào và chọn Đổi .
  • Bước 4: Vào Thư để nhận quà thưởng.
Top
Bạn cần hỗ trợ