28.02 Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng

28.02 Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng

Các Lãnh Chúa thân mến!

Vào ngày 28.02 BĐH sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới, thời gian như sau:

BẢO TRÌ CẬP NHẬT TÍNH NĂNG
09:00 ĐẾN 11:00 NGÀY 28.02.2019

Cập Nhật Nhiệm Vụ Mới

- Bao gồm:

  • Nhiệm vụ ngày phụ bản Thú Văn.
  • Phụ bản Thần Dực.
  • Tìm lại tài nguyên tương ứng.

Cập Nhật Thú Cưỡi Mới:

Báo Biển

Sleipnir

Lôi Điện Băng Lang

Cập Nhật Cánh Mới:

Ảo Vũ Linh Diệp

Ám Chi Duệ Nhẫn

Niết Bàn Hỏa Phụng

Close
Hướng dẫn nhập code:
  • Bước 1: Vào giao diện “HĐ Đặc Sắc”
  • Bước 2: Chọn “Đổi Code”.
  • Bước 3: Nhập code vào và chọn Đổi .
  • Bước 4: Vào Thư để nhận quà thưởng.
Top
Bạn cần hỗ trợ