Giới Thiệu Tính Năng Mới

Giới Thiệu Tính Năng Mới


1. Hệ thống tăng bậc phái:

- Yêu cầu: cấp đỉnh 3 (Level 73).

- Nội dung: Gặp ArchAngel để nhận nhiệm vụ.

 • Chiến đấu dã ngoại hoặc Ma Thần Điện nhận EXP Hệ Phái,tăng cấp Hệ Phái.
 • Người chơi đạt max cấp hệ phái và mặc full trang bị hệ phái sẽ tăng nấp hệ phái.
 • Hệ phái có quan hệ khắc chế, Hắc Ám khắc Quang Minh,Quang Minh khắc Hủy Diệt, Hủy Diệt khắc Hắc Ám, khắc chế tạo nhiều sát thương hơn.
 • Người chơi có thể mang trang bị bằng hoặc nhỏ hơn bậc trang bị hiện tại.

2. Phụ Bản Ma Thần Điện

 • Ma Thần Điện mỗi ngày 3 lần thu ích chiến đấu, chỉ cần vào chiến đấu có thể diệt Boss được hay không đều nhận thu ích.
 • Sau khi diệt Boss căn cứ xếp hạng nhận thưởng tiêu diệt, thưởng tiêu diệt không tính vào số lượt thu ích mỗi ngày.
 • Có lượt thu ích mới được tham gia Boss Chiến.
 • Mỗi Boss có thời gian hồi sinh khác nhau.

Chúc các bạn có thời gian thư giản vui vẻ cùng G.O.D.

Close
Hướng dẫn nhập code:
 • Bước 1: Vào giao diện “HĐ Đặc Sắc”
 • Bước 2: Chọn “Đổi Code”.
 • Bước 3: Nhập code vào và chọn Đổi .
 • Bước 4: Vào Thư để nhận quà thưởng.
Top
Bạn cần hỗ trợ