Hệ thống Thiên Phú

Hệ thống Thiên Phú

Điều Kiện Mở

Hoàn thành nhiệm vụ chính cấp 50.

Các class Thiên Phú

Chia làm 3 Class Thiên Phú chính, mỗi Class Thiên Phú gồm 7 thiên phú thường2 Thiên Phú Trang Bị (Skill chủ động):

- Class Cuồng Bạo: gồm các thiên phú chủ yếu về tăng công, xuyên thủ, bạo kích, tăng sát thương kỹ năng.

- Class Bền Bỉ: gồm các thiên phú chủ yếu về giảm sát thương nhận phải, tăng thủ, đỡ đòn, né…

- Thần Thánh: gồm các thiên phú chủ yếu hỗ trợ, tăng máu, hồi sinh, tăng công…

Mô Tả

Khi thiên phú đầu tiên đạt đến cấp 5 sẽ mở các thiên phú mạnh hơn phía dưới và mở 2 Thiên Phú Trang Bị.

- Để tăng cấp Thiên Phú Thường cần điểm Thiên Phú, tăng 1 level thiên phú sẽ được 1 điểm thiên phú, tốn Vàng và EXP nhân vật. Tăng cấp thiên phú thường tăng thuộc tính của thiên phú đó lên 1 bậc.

- Để tăng cấp Thiên Phú Trang Bị cần các quyển Sách Tăng Cấp riêng. Chọn 2 trên 6 Thiên Phú Trang Bị để dùng làm skill cho tướng chính.

- Có thể thiết lập lại và tăng lại từ đầu theo đường khác nếu cần.

Close
Hướng dẫn nhập code:
  • Bước 1: Vào giao diện “HĐ Đặc Sắc”
  • Bước 2: Chọn “Đổi Code”.
  • Bước 3: Nhập code vào và chọn Đổi .
  • Bước 4: Vào Thư để nhận quà thưởng.
Top
Bạn cần hỗ trợ