Long Tháp - Chiến Xa Phù Du

Long Tháp - Chiến Xa Phù Du

  • Thời gian: 00:00 11-01-2018 đến 23:59 13-01-2018
  • Đối tượng: Server S1 đến S38
  • Nội dung sự kiện

- Trong thời gian event, dùng Năng Lượng Tháp để thực hiện thám bảo.

- Long Tháp chia thành 6 tầng, khi bắt đầu Thám Bảo từ tầng 1 sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên

- Nếu Nhận Thưởng ở góc trái của tầng sẽ được lên tầng tiếp theo

- Nếu Nhận Thưởng ở góc phải của tầng sẽ bị hạ xuống tầng dưới

- Nhận thưởng góc phải của tầng 6 sẽ quay lại tầng 1

 

Năng Lượng Tháp

- Tích lũy số lần thám bảo để nhận phần thưởng ( Lưu ý nhận trong ngày, qua ngày sẽ bị Reset)

Thẻ thú cưỡi:Chiến Xa Phù Du

Cánh Kỳ Diệu

Mảnh Hồng Hoang Lực

Người chơi nhận được Số Lần Thám Bảo khi mua quà :

--------------------

Các Lãnh Chúa có thể nhận NĂNG LƯỢNG THÁP thông qua các sự kiện sau.

NẠP TÍCH LŨY: NĂNG LƯỢNG THÁP

- Thời gian: 00:00 ngày 11-01-2018 đến 23:59 ngày 13-01-2017

- Phạm vi áp dụng: S1 đến S38

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhận được phần thưởng.

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG: NĂNG LƯỢNG THÁP

- Thời gian: 00:00 ngày 11-01-2018 đến 23:59 ngày 13-01-2018

- Phạm vi áp dụng: S1 đến S38

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhận được phần thưởng.

GHÉP BẢO THẠCH: NĂNG LƯỢNG THÁP

- Thời gian: 00:00 ngày 11-01-2018 đến 23:59 ngày 13-01-2018

- Phạm vi áp dụng: S1 đến S38

- Trong thời gian sự kiện, đạt điều kiện nhận được phần thưởng.

- Reset lúc 0h mỗi ngày

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.

Close
Hướng dẫn nhập code:
  • Bước 1: Vào giao diện “HĐ Đặc Sắc”
  • Bước 2: Chọn “Đổi Code”.
  • Bước 3: Nhập code vào và chọn Đổi .
  • Bước 4: Vào Thư để nhận quà thưởng.
Top
Bạn cần hỗ trợ