Nạp Tiêu Đạt Mốc Nhận Quà Vui

Nạp Tiêu Đạt Mốc Nhận Quà Vui

TÍCH NẠP MỖI NGÀY: CÁNH KỲ DIỆU

- Thời gian: 00:00 ngày 11-01-2018  đến 23:59 ngày 13-01-2018

- Phạm vi áp dụng: S1 – S38

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

- Reset 0h00 mỗi ngày

TIÊU TÍCH LŨY: NGUYÊN LIỆU

- Thời gian: 00:00 ngày 11-01-2018  đến 23:59 ngày 13-01-2018

- Phạm vi áp dụng: S1 – S38

- Trong thời gian hoạt động, đạt điều kiện được nhận phần thưởng.

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.

Close
Hướng dẫn nhập code:
  • Bước 1: Vào giao diện “HĐ Đặc Sắc”
  • Bước 2: Chọn “Đổi Code”.
  • Bước 3: Nhập code vào và chọn Đổi .
  • Bước 4: Vào Thư để nhận quà thưởng.
Top
Bạn cần hỗ trợ