Phụ Bản Ác Mộng - Nâng Sao Trang Bị

Phụ Bản Ác Mộng - Nâng Sao Trang Bị

PHỤ BẢN ÁC MỘNG

Sau khi hoàn thành mức độ Khó từ phụ bản Level 40 -45 trở lên, các Lãnh Chúa sẽ mở được mức độ Ác Mộng. Thử thách này "khó nhằn" hơn nhiều lần so với mức Khó nên Lãnh Chúa hãy cẩn thận

- Trong mức độ Ác Mộng này sẽ rớt ra 1 nguyên liệu mới: Đá Tăng Sao Trang Bị

- Đá Tăng Sao Trang Bị được dùng trong tính năng mới: Tăng Sao Trang Bị.

TĂNG SAO TRANG BỊ

  • Điều Kiện: Level 41

- Trong giao diện Tiệm Rèn sẽ có thêm tính năng mới để tăng sao các trang bị.

- Một vị trí trang bị sẽ có thể tăng được lên 10 sao. Cứ nâng lên được 1 sao thì số lượng Đá tăng sao sẽ tiêu tốn nhiều hơn.

- Khi hết Đá tăng sao trang bị, Lãnh Chúa có thể mua bằng Kim Cương

- Lưu ý, tăng đều sao cho tất cả các vị trí trang bị để nhận được Hiệu Quả Kích Hoạt.

Close
Hướng dẫn nhập code:
  • Bước 1: Vào giao diện “HĐ Đặc Sắc”
  • Bước 2: Chọn “Đổi Code”.
  • Bước 3: Nhập code vào và chọn Đổi .
  • Bước 4: Vào Thư để nhận quà thưởng.
Top
Bạn cần hỗ trợ