Sự Kiện Đặc Biệt: Chúc Phúc Giáng Sinh Lần II

Sự Kiện Đặc Biệt: Chúc Phúc Giáng Sinh Lần II

- Thời gian: 00:00 ngày 13-02-2018 đến 23:59 ngày 18-02-2018

- Phạm vi áp dụng: S1 – S42

Trong thời gian event. 3 ngày đầu tiên có thể Thuê Sứ Giả. 1 ngày chỉ có 150 lượt thuê Sứ Giả bằng KC hoặc Ngọc.

Trong thời gian 10h00 tới 20h00 mỗi ngày: Mỗi Sứ Giả sẽ tạo ngẫu nhiên 1 loại Lễ Vật khác nhau.

Sau 3 ngày, Sứ Giả sẽ tự rời đi.

Sứ Giả cấp cao có xác suất ra Lễ Vật cao cấp.

Sau khi có Lễ Vật, người chơi có thể Bán Lễ Vật để lấy Ngọc.

Bảng Giá Lễ Vật

Hoặc dùng Lễ Vật để tiếp tục Thuê Sứ Giả

Bảng Giá Thuê Sứ Giả: 1 ngày chỉ dùng được 150 lượt thuê Sứ Giả bằng KC hoặc Ngọc. Còn thuê Sứ Giả bằng Lễ Vật thì không giới hạn.

** Lưu ý:

- Người chơi lưu ý thời gian còn lại của event, và nhớ nhận hết các phần thưởng trước khi Event kết thúc để tránh trường hợp mất mát không đáng có.

- Mọi thông tin cụ thể lấy Ingame làm chuẩn.

Close
Hướng dẫn nhập code:
  • Bước 1: Vào giao diện “HĐ Đặc Sắc”
  • Bước 2: Chọn “Đổi Code”.
  • Bước 3: Nhập code vào và chọn Đổi .
  • Bước 4: Vào Thư để nhận quà thưởng.
Top
Bạn cần hỗ trợ