Tiệc Tài Nguyên - Thánh Khí Death Note

Tiệc Tài Nguyên - Thánh Khí Death Note

  • Thời gian:00:00 26-04-2018 đến 23:59 28-04-2018
  • Đối tượng: S1 đến S49
  • Nội dung sự kiện

- Trong Thời gian HĐ, thu thập tài nguyên từ các hoạt động trong game để nhận được Điểm Tích Lũy.

- Điểm Tích Lũy đạt được mức chỉ định sẽ nhận được phần thưởng.

  • Các Mốc Thưởng Tích Điểm

XẾP HẠNG QUÀ THƯỞNG
1 Thẻ danh hiệu "Đại Gia" *1
Death Note *4
Mảnh Brand *30
2 Thẻ danh hiệu "Phú Hào" *1
Death Note *2
Mảnh Brand *15
3 Thẻ danh hiệu "Phú Quý" *1
Death Note *1
Mảnh Brand *10
4 - 10 Thẻ danh hiệu "Hào Môn" *1
Đá Tấn Công Lv6 *1
Mảnh Brand *5
11 - 20 Vàng *3.000.000
Đá Tấn Công Lv5 *1
Mảnh Brand *5
21 - 30 Vàng *2.000.000
Đá Tấn Công Lv4 *1
Hồn Thánh Khí *1

Thánh Khí Death Note

Close
Hướng dẫn nhập code:
  • Bước 1: Vào giao diện “HĐ Đặc Sắc”
  • Bước 2: Chọn “Đổi Code”.
  • Bước 3: Nhập code vào và chọn Đổi .
  • Bước 4: Vào Thư để nhận quà thưởng.
Top
Bạn cần hỗ trợ