04.06 : Hướng dẫn sở hữu trang bị Truyền Thuyết và Hỗn Độn

04.06 : Hướng dẫn sở hữu trang bị Truyền Thuyết và Hỗn Độn

 

Thời Gian Hoạt Động

Tham gia event từ ngày : 04/06 đến 23:00' 07/06

Ngày 08/06 là ngày nhận quà , không thể tham gia event được nữa

Nội dung :

- Event áp dụng cho tất cả server

- Để tham gia event , Bạn nhấn nút Chém hoặc tự động chém để có thể mua dao chém trái cây

- Khi chém trái cây bạn sẽ được điểm và dùng điểm để đổi quà , tham gia bảng xếp Hạng . Bạn có thể sở hữu các trang bị Truyền Thuyết và Hỗn Độn trong event này

- Giao diện event Chém Trái Cây

- Bảng xếp hạng Liên Server

- Bảng Nhiệm Vụ mốc điểm đạt được khi chém trái cây

 

- Bảng xếp hạng ngày trên server

- Bảng dùng điểm đối quà

Mời các đại hiệp cùng tham gia!