09h00 04.06: Bảo trì máy chủ cập nhật hệ thống

09h00 04.06: Bảo trì máy chủ cập nhật hệ thống

Các đại hiệp thân mến!

Hàn Đao Hành sẽ tiến hành bảo bảo trì toàn bộ các máy chủ để cập nhật hệ thống. Sau đây là lịch trình dự kiến:

BẢO TRÌ CẬP NHẬT HỆ THỐNG

Thời gian: 09h00- 11h00 ngày 04.06.2019

Trong thời gian bảo trì, các đại hiệp sẽ không thể đăng nhập vào game. Mọi hoạt động sẽ trở về bình thường sau khi hoàn tất bảo trì.

Chúc các đại hiệp có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Hàn Đao Hành!