09h00 22.07: Bảo trì máy chủ gộp server từ S1-S44

09h00 22.07: Bảo trì máy chủ gộp server từ S1-S44

Các đại hiệp thân mến!

Hàn Đao Hành sẽ tiến hành bảo bảo trì toàn bộ các máy chủ để gộp server từ S1-S44 . Sau đây là lịch trình dự kiến:

BẢO TRÌ MÁY CHỦ GỘP SERVER

Thời gian: 09h00- 13h00 ngày 22.07.2019

Trong thời gian bảo trì, các đại hiệp sẽ không thể đăng nhập vào game. Mọi hoạt động sẽ trở về bình thường sau khi hoàn tất bảo trì.

Chúc các đại hiệp có nhiều thời gian thư giãn thú vị cùng Hàn Đao Hành!