Cách hợp thành Bảo Vật Siêu Cấp

Cách hợp thành Bảo Vật Siêu Cấp

Bảo Vật Siêu Cấp là gì?

Trước tiên Bảo Vật Siêu Cấp sẽ cộng 1 chỉ số sức mạnh lớn cho nhân vật và mỗi Bảo Vật sẽ có kỹ năng riêng, kỹ năng rất mạnh.

CÁCH HỢP THÀNH:

Chọn mục Rèn -> Hợp Thành -> Bảo Vật sẽ thấy các điều kiện để hợp thành Bảo Vật

Dùng Bảo Vật và Đá Thất Thể sẽ hợp thành Bảo Vật cấp cao hơn.

Bảo Vật có thể tìm ở Nạp Mỗi Ngày:

Đá Thất Thể có thể tìm ở event Cùng Vui Nạp, sau khi mở hộp Quà Chuyên.

Mỗi ngày có thể lấy được 50 Đá Thất Thể.

Chúc các đại hiệp cùng quay về thế giới võ hiệp và hành tẩu giang hồ thật vui!