Cập nhật Hoạt Động Sấm Thiên Quan

Cập nhật Hoạt Động Sấm Thiên Quan

Mời các đại hiệp tham gia hoạt động SÂM THIÊN QUAN sẽ được cập nhật hôm nay:

SẤM THIÊN QUAN

- Tham gia tính năng Sấm Thiên Quan để nhận quà Bí Tịch. Quà Bí Tịch dùng để nâng cấp kỹ năng trong Bí Tịch

- Cứ qua 5 tầng sẽ nhận 1 lần quay rút thưởng

- Mỗi ngày có 2 lần càn quét

- Quà Bí Tịch:

+ Mảnh Sách: dùng để nâng cấp Bí Tịch

+ Rương Bí Tịch: mở ra nhận Bí Tịch

- Trong Bảng Kỹ Năng sẽ có thêm ô Bí Tịch , qua ải Sấm Thiên Quan để mở thêm ô Bí Tịch

Dùng Bí Tịch để học kỹ năng. Dùng Mảnh Sách để nâng cấp Kỹ Năng Bí Tịch

- Vòng quay Vượt Ải:

- Shop Sấm Thiên Quan:

Mời các đại hiệp cùng tham gia!