Giới thiệu tính năng Vô Song

Giới thiệu tính năng Vô Song

Nhân vật đạt cấp 90 sẽ mở tính năng Vô Song.

Cấp Vô Song dùng để mở thêm tính năng trong game ( Ví dụ Vô Song 10 sẽ mở Đấu Xếp Hạng Liên Server )

Cấp Vô Song dùng để sử dụng trang bị trong game.

Dùng Cấp của Nhân Vật để nâng cấp Exp cho Vô Song .

Mỗi lần đổi 1 lần điểm kinh nghiệm Vô Song thì Cấp của Nhân Vật trừ 1 Cấp - tối thiểu còn 90 cấp.

Vì vậy hãy cày cấp cho nhân vật lên 9x để nâng cấp Vô Song.

Mỗi ngày có 3 lần tăng điểm kinh nghiệm cho Vô Song, Kích hoạt Đặc Quyền Tiện ích sẽ tăng thêm số lần.

Vào SHOP để mua thêm Tu Vi Đan dùng tăng điểm kinh nghiệm Vô Song hoặc tham gia event để lấy Tu Vi Đan.

Tăng cấp Vô Song sẽ cộng 1 số lớn Lực Chiến cho nhân vật

Mở và nâng cấp kỹ năng trong Vô Song khi đạt yêu cầu cấp Vô Song và có sách kỹ năng Vô Song( nhấp vào kỹ năng để biết thêm chi tiết)