Hoạt Động Server Mới

Hoạt Động Server Mới

Bước chân đầu tiên gia nhập giang hồ võ hiệp, mời các đại hiệp cùng tham gia các ưu đãi hấp dẫn dành cho máy chủ mới ngay sau đây!

1. QUÀ ƯU ĐÃI

* Thời Gian: 7 ngày từ khi bắt đầu mở server

* Nội Dung: Các gói quà tiện ích bán với giá ưu đãi.

Quà Giá Mới Giới Hạn Mua Vật Phẩm
Quà Thời Trang 1388 1 Thiểm Hoa + Thú Cưỡi Tư Chất Đan x1 + Thức Ăn x35 + Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan x3 + Dưỡng Tuấn Điển x3
Quà Thú Cưỡi 1388 1  Trục Gia Cố Cờ Chiến x1 + Thẻ Kích Hoạt Cực Quang Lôi + Lụa Thiên Tằm x35  + Cây Gia Cố Cờ Chiến x3 + Thiên Công Huyền Sách x3
Quà Cờ Chiến 1388 1 Ảo hóa Mặc Cốt Dực + Diệm Dương Tinh x1 +Mảnh Ảo Ma x35 + Hòa Hoàn Đồng x3 + Đoàn Giáp Phương x3
Quà Thần Binh 1388 1 Hắc Linh Phong + Nộ Đào Nham x1 + Ngọc Ngũ Sắc x35 + Ngưng Thủy Lệ x3 + Thăng Linh Thạch x3

2. TÂN THỦ DỰ CHIẾN

Hoạt động TÂN THỦ DỰ CHIẾN diễn ra trong 7 ngày kể từ ngày mở server mới. Các tân thủ có thể tham gia và nhận thêm nhiều ưu đãi giá trị!

Tích lũy đăng nhập

Nạp 1 lần

KM ngày

Quà danh hiệu Gâu Gâu Gâu trong KM ngày

Nạp 1000 ngọc nhận quà

3. NẠP MỖI NGÀY

* Thời Gian: 7 ngày từ khi bắt đầu mở server

* Nội Dung: Mỗi ngày nạp đạt mốc yêu cầu sẽ nhận thưởng.

Ngày Mở Server Mức Nạp Ngọc Phần Thưởng
Ngày 1 500 Kim Chùy x5 + Túi Phúc KNB x1  + ưỡng Tuấn Điển x7 + Đá HP Lv6 x1
1000 Thức Ăn x50 + Túi Phúc KNB x1 + Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan x1 + Đá Thủ Lv6 x1
2000 Thức Ăn x100 + Túi Phúc KNB x1 + Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan x1 + Đá Công Lv6 x1
5000 Thức Ăn x200  + Thú Cưỡi Tiềm Năng Đan x1 + Thú Cưỡi Tư Chất Đan x2 + Thú Cưỡi Trưởng Thành Đan x3
10000 Danh Hiệu [Tài Thần] x1 + Thức Ăn x300 + Thú Cưỡi Tiềm Năng Đan x1 + Thú Cưỡi Tư Chất Đan x1
20000 Skin Bảo Bối x1  + Thức Ăn x600 + Thú Cưỡi Tiềm Năng Đan x2 + Thú Cưỡi Tư Chất Đan x2
30000 Rương Bảo Vật Thường x1 + Thức Ăn x600 + Tu Vi Đan Cao(10k) x1 + Đá HP Lv8x1
Ngày 2 500 Kim Chùy x5 + Túi Phúc KNB x1  + Thiên Công Huyền Sách x7 + Đá HP Lv6 x1
1000 Lụa Thiên Tằm x50 + Túi Phúc KNB x1 + Cây Gia Cố Cờ Chiến x1 + Đá Thủ Lv6 x1
2000 Lụa Thiên Tằm x100 + Túi Phúc KNB x1 + Cây Gia Cố Cờ Chiến x1 + Đá Công Lv6 x1
5000 Lụa Thiên Tằm x200 + Dầu Trơn Cờ Chiến x1 + Trục Gia Cố Cờ Chiến x2 + Cây Gia Cố Cờ Chiến x3
10000 Danh Hiệu [Ngọc Thực] x1 + Lụa Thiên Tằm x300 + Dầu Trơn Cờ Chiến x1 + Trục Gia Cố Cờ Chiến x1
20000 Skin Đọa Thiên Sứ x1 + Lụa Thiên Tằm x600 + Dầu Trơn Cờ Chiến x2 + Trục Gia Cố Cờ Chiến x2
30000 Rương Bảo Vật Thường x1 +  Lụa Thiên Tằm x600 + Tu Vi Đan Cao(10k) x1 + Đá HP Lv8x1
Ngày 3 500 Kim Chùy x5 + Túi Phúc KNB x1 + Đoàn Giáp Phương x7 + Đá HP Lv6 x1
1000 Mảnh Ảo Ma x50 + Túi Phúc KNB x1 + Hòa Hoàn Đồng x1 + Đá Thủ Lv6 x1
2000 Mảnh Ảo Ma x100 + Túi Phúc KNB x1 + Hòa Hoàn Đồng x1 + Đá Công Lv6 x1
5000 Mảnh Ảo Ma x200 + Huyết Đồng Ngọc x1  + Diệm Dương Tinh x2 + Hòa Hoàn Đồng x3
10000 Danh Hiệu [Phú Ông] x1 + Mảnh Ảo Ma x300 + Huyết Đồng Ngọc x1 + Diệm Dương Tinh x1
20000 Skin Khấp Huyết Tinh x1 + Mảnh Ảo Ma x600 + Huyết Đồng Ngọc x2 + Diệm Dương Tinh x2
30000 Rương Bảo Vật Thường x1 +  Mảnh Ảo Ma x600 + Tu Vi Đan Cao(10k) x1 + Đá HP Lv8x1
Ngày 4 500 Kim Chùy x5 + Túi Phúc KNB x1 + Thăng Linh Thạch x7 + Đá HP Lv6 x1
1000 Ngọc Ngũ Sắc x50 + Túi Phúc KNB x1 + Ngưng Thủy Lệ x1 + Đá Thủ Lv6 x1
2000 Ngọc Ngũ Sắc x100 + Túi Phúc KNB x1 + Ngưng Thủy Lệ x1 + Đá Công Lv6 x1
5000 Ngọc Ngũ Sắc x200 + Hàn Băng Phách x1 + Nộ Đào Nham x2 + Ngưng Thủy Lệ x3
10000 Danh Hiệu [Phú Hào] x1 + Ngọc Ngũ Sắc x300 + Hàn Băng Phách x1 + Nộ Đào Nham x1
20000 Skin Tử Phì Trạch x1 + Ngọc Ngũ Sắc x600 + Hàn Băng Phách x2 + Nộ Đào Nham x2
30000 Rương Bảo Vật Thường x1 +  Ngọc Ngũ Sắc x600 + Tu Vi Đan Cao(10k) x1 + Đá HP Lv8x1
Ngày 5 500 Kim Chùy x5 + Túi Phúc KNB x1 + Tuyệt Đao Sách x7 + Đá HP Lv6 x1
1000 Tinh Cương Thiết x50 + Túi Phúc KNB x1 + Ám Nguyệt Thạch x1 + Đá Thủ Lv6 x1
2000 Tinh Cương Thiết x100 + Túi Phúc KNB x1 + Ám Nguyệt Thạch x1 + Đá Công Lv6 x1
5000 Tinh Cương Thiết x200 + Diêm Ma Hạch x1 + Phệ Hồn Châu x2 + Ám Nguyệt Thạch x3
10000 Danh Hiệu [Mãn Đường] x1 + Tinh Cương Thiết x300 + Diêm Ma Hạch x1  + Phệ Hồn Châu x1
20000 Tâm Nhiên x1 + Tinh Cương Thiết x600 + Diêm Ma Hạch x2 + Phệ Hồn Châu x2
30000 Rương Bảo Vật Thường x1 +  Tinh Cương Thiết x600 + Tu Vi Đan Cao(10k) x1 + Đá HP Lv8x1
Ngày 6 500 Kim Chùy x5  + Túi Phúc KNB x1 + Lệ Kiếm Quyết x7 + Đá HP Lv6 x1
1000 Bách Luyện Nhẫn x50 + Túi Phúc KNB x1 + Linh Lung Tâm x1 + Đá Thủ Lv6 x1
2000 Bách Luyện Nhẫn x100 + Túi Phúc KNB x1  + Linh Lung Tâm x1 + Đá Công Lv6 x1
5000 Bách Luyện Nhẫn x200 + Thánh Quang Nhãn x1 + Thiên Thần Huyết x2 + Linh Lung Tâm x3
10000 Danh Hiệu [Chu Môn] x1 + Bách Luyện Nhẫn x300 + Thánh Quang Nhãn x1 + Thiên Thần Huyết x1
20000 Phục Liên Giáp x1  + Bách Luyện Nhẫn x600 + Thánh Quang Nhãn x2 + Thiên Thần Huyết x2
30000 Rương Bảo Vật Thường x1 +  Bách Luyện Nhẫn x600 + Tu Vi Đan Cao(10k) x1 + Đá HP Lv8x1
Ngày 7 500 Kim Chùy x5 + Túi Phúc KNB x1  + Kỳ Môn Độn Giáp x7 + Đá HP Lv6 x1
1000 Sách Trận Pháp x50 + Túi Phúc KNB x1 + Tứ Linh Ngọc x1 + Đá Thủ Lv6 x1
2000 Sách Trận Pháp x100 + Túi Phúc KNB x1 + Tứ Linh Ngọc x1 + Đá Công Lv6 x1
5000 Sách Trận Pháp x200 + Nghiệt Long Hồn + Đá Vô Cực x2 + Tứ Linh Ngọc x3
10000 Danh Hiệu [Vinh Hoa] x1 + Sách Trận Pháp x300 + Nghiệt Long Hồn x1 + Đá Vô Cực x1
20000 Skin Diều Long Tinh x1  + Sách Trận Pháp x600 + Nghiệt Long Hồn x2 + Đá Vô Cực x2
20000 Rương Bảo Vật Thường x1 +  Sách Trận Pháp x600 + Tu Vi Đan Cao(10k) x1 + Đá HP Lv8x1

4. KỊCH CHIẾN BOSS

Diễn ra liên tục 7 ngày kể từ ngày mở server

Diệt Boss rơi trang bị, nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ các đại hiệp!

BOSS Thế Giới Nhận Thưởng
Diệt 1 lần 50 KNB + 10 vạn Xu + Rương Sách Kỹ Năng*1
Diệt 2 lần 50 KNB  +10 vạn Xu + Rương Sách Kỹ Năng*1
Tham gia 1 lần 10 KNB + Rương Sách Kỹ Năng*1
Tham gia 5 lần 10 KNB + Rương Sách Kỹ Năng*2
Tham gia 10 lần 10 KNB + Rương Sách Kỹ Năng*2
Tham gia 20 lần 20 KNB + Rương Sách Kỹ Năng*2
Tham gia 35 lần 20 KNB + Rương Sách Kỹ Năng*3

 

BOSS Dã Ngoại Nhận Thưởng
Lv60 10 KNB + Đá Cường Hóa*1
Lv70 10 KNB + Lệnh Anh Hùng*1
Lv80 10 KNB + Thức Ăn*1
Lv90 10 KNB + Lụa Thiên Tằm*1
Lv90 10 KNB + Mảnh Ảo Ma*1
Lv100 10 KNB + Tinh Cương Thiết*1
Lv110 20 KNB + Ngọc Ngũ Sắc*1
Lv110 20 KNB + Bách Luyện Nhẫn*1
Lv110 20 KNB + Túi Đá Lv1*1
Lv110 20 KNB + Dị Thú Linh Tủy*1
Lv120 20 KNB + Rương Sách Kỹ Năng*1
Lv120 20 KNB + Rương Sách Kỹ Năng*1
Lv130 30 KNB + Rương Sách Kỹ Năng*2

 

BOSS Cá Nhân Nhận Thưởng
Lv60 5 KNB + Đá Cường Hóa*1
Lv70 5 KNB + Đá Cường Hóa*1
Lv80 5 KNB + Đá Cường Hóa*1
Lv90 10 KNB + Đá Cường Hóa*1
Lv100 15 KNB + Đá Cường Hóa*3
Lv110 20 KNB + Đá Cường Hóa*5

ĐỔI QUÀ GIÁ TRỊ

Kéo dài 7 ngày từ khi bắt đầu mở server.

Ngày Giới Hạn Đổi Đổi Tiêu Hao Nhận Quà
Ngày-1 v0 80 KNB Quà Thú Cưỡi Lớn*5
v1 60 KNB Quà Thú Cưỡi Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*2
v2 30 KNB Quà Thú Cưỡi Lớn*5 +Mảnh Kỹ Năng*2
v3 1 KNB Quà Thú Cưỡi Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*5
v0 35 vạn Xu Thức Ăn*2
v0 35 vạn Xu Lệnh Anh Hùng*2
v0 35 vạn Xu Đá Cường Hóa*4
v0 35 vạn Xu Mảnh Kỹ Năng*8
Ngày-2 v0 80 KNB Quà Cờ Chiến Lớn*5
v1 60 KNB Quà Cờ Chiến Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*2
v2 30 KNB Quà Cờ Chiến Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*2
v3 1 KNB Quà Cờ Chiến Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*5
v0 35 vạn Xu Lụa Thiên Tằm*2
v0 35 vạn Xu Lệnh Anh Hùng*2
v0 35 vạn Xu Đá Cường Hóa*4
v0 35 vạn Xu Mảnh Kỹ Năng*8
Ngày-3 v0 80 KNB Quà Hộ Thủ Lớn*5
v1 60 KNB Quà Hộ Thủ Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*2
v2 30 KNB Quà Hộ Thủ Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*2
v3 1 KNB Quà Hộ Thủ Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*5
v0 35 vạn Xu Mảnh Ảo Ma*2
v0 35 vạn Xu Lệnh Anh Hùng*2
v0 35 vạn Xu Đá Cường Hóa*4
v0 35 vạn Xu Mảnh Kỹ Năng*8
Ngày-4 v0 80 KNB Quà Linh Khí Lớn*5
v1 60 KNB Quà Linh Khí Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*2
v2 30 KNB Quà Linh Khí Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*2
v3 1 KNB Quà Linh Khí Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*5
v0 35 vạn Xu Ngọc Ngũ Sắc*2
v0 35 vạn Xu Lệnh Anh Hùng*2
v0 35 vạn Xu Đá Cường Hóa*4
v0 35 vạn Xu Mảnh Kỹ Năng*8
Ngày-5 v0 80 KNB Quà Loan Đao Lớn*5
v1 60 KNB Quà Loan Đao Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*2
v2 30 KNB Quà Loan Đao Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*2
v3 1 KNB Quà Loan Đao Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*5
v0 35 vạn Xu Tinh Cương Thiết*2
v0 35 vạn Xu Lệnh Anh Hùng*2
v0 35 vạn Xu Đá Cường Hóa*4
v0 35 vạn Xu Mảnh Kỹ Năng*8
Ngày-6 v0 80 KNB Quà Kiếm Hạp Lớn*5
v1 60 KNB Quà Kiếm Hạp Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*2
v2 30 KNB Quà Kiếm Hạp Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*2
v3 1 KNB Quà Kiếm Hạp Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*5
v0 35 vạn Xu Bách Luyện Nhẫn*2
v0 35 vạn Xu Lệnh Anh Hùng*2
v0 35 vạn Xu Đá Cường Hóa*4
v0 35 vạn Xu Mảnh Kỹ Năng*8
Ngày-7 v0 80 KNB Quà Trận Pháp Lớn*5
v1 60 KNB Quà Trận Pháp Lớn*5 + Mảnh Kỹ Năng*2
v2 30 KNB Quà Trận Pháp Lớn*5 +  Mảnh Kỹ Năng*2
v3 1 KNB Quà Trận Pháp Lớn*5 +  Mảnh Kỹ Năng*5
v0 35 vạn Xu Sách Trận Pháp*2
v0 35 vạn Xu Lệnh Anh Hùng*2
v0 35 vạn Xu Đá Cường Hóa*4
v0 35 vạn Xu Mảnh Kỹ Năng*8

ĐỔI QUÀ TREO MÁY

Diễn ra trong 7 ngày bắt đầu mở server.

Trong thời gian 7 ngày, khi treo máy đánh quái có thể nhận Lệnh Thưởng Thiện Phạt Ác - dùng để đổi quà trong hoạt động.