Hướng dẫn cách sở hữu dị thú Kỳ Long

Hướng dẫn cách sở hữu dị thú Kỳ Long

Dị thú Kỳ Cách Long là Pet dễ kiếm nhất trong game lúc ban đầu.

Dị thú Kỳ Cách Long có hình ảnh đẹp và cộng thêm lượng lớn chỉ số cho nhân vật.

Để nhận được Dị thú này, các bạn phải làm 1 chuỗi nhiệm vụ kèm theo sau đây: (nếu đại hiệp không hoàn thành chuỗi nhiệm vụ này đúng thì các bạn phải nạp 1000 Ngọc để hoàn thành tiến độ)

- Nhiêm vụ 1: Nạp 100 Ngọc

- Nhiệm vụ 2: Kích hoạt 3 đặc quyền VIP

Các bạn vào mục Đặc Quyền và dùng Ngọc để kích hoạt 3 Đặc Quyền

Các Đặc Quyền VIP sẽ cho các bạn những ưu đãi tuyệt vời trong game và giúp các bạn trải nghiệm game tốt nhất

- Nhiệm vụ 3: Kích hoạt Quỹ Cấp Gâu Gâu

Vào mục Quỹ Cấp Gâu Gâu và dùng Ngọc kích hoạt

Sau khi kích hoạt, các bạn sẽ nhận lại số Ngọc lớn hơn rất nhiều so với số Ngọc bạn đã kích hoạt khi các bạn hoàn thành các yêu cầu trong Quỹ

- Nhiệm vụ 4: Vào event Lợi Nhất để mua vật phẩm

Vào Event Lợi Nhất để mua vật phẩm. Các bạn sẽ mua được quyền nhận các vật phẩm mỗi ngày với giá ưu đãi nhất. Ưu tiên mua gói 400 Ngọc để tiết kiệm mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 5: Mua Quà Siêu Giá Trị

Vào event Quà Siêu Giá Trị để mua. Giá quà là 280 Ngọc. Các bạn sẽ nhận được skin độc nhất trong game không có event nào có là : Skin Thú Cưỡi - Husky

Sau khi hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được Pet Kỳ Cách Long qua Thư:

Chúc các đại hiệp trải nghiệm game Hàn Đao Hành thật vui và ý nghĩa!