Hướng dẫn Tu La Trường

Hướng dẫn Tu La Trường

1. Tu La Trường là khu Liên server, có nhiều quái và BOSS, diệt xong rơi 【EXP Tu La】, 【Xu Tu La】, 【Tu La Chiến Trang】.

Đồ Tu La sẽ giúp nhân nâng cao lực chiển bản thân. Đồ Bậc 3 (B3) trở lên sẽ có thêm kỹ năng bị động.

2. Diệt quái sẽ trừ 2 điểm Hoạt Lực, khi điểm Hoạt Lực bằng 0 diệt quái sẽ không nhận thu ích nữa. Diệt BOSS không bị điểm Hoạt Lực ảnh hưởng. Điểm Hoạt Lực mỗi ngày hồi 200 điểm, tích lũy tối đa 7 ngày. Mua thêm để tăng điểm Hoạt Lực.

3 .Nhặt được Tu La Chiến Trang trong Tu La Trường sẽ đưa vào túi tạm thời, vật phẩm trong túi tạm thời không thể sử ngay, cần đến khu Liệp Ưng triệu hồi Liệp Ưng vận chuyển đi. Đưa vật phẩm vào kho tùy thân trong túi, mới sử dụng được.

4. Trong Tu La Trường nếu tử vong sẽ mất một ít EXP Tu La và Xu Tu La, đồng thời tất cả vật phẩm trong túi tạm thời cũng rớt, ai cũng có thể nhặt, vật phẩm rớt sẽ tồn tại 300 giây, hết giờ sẽ biến mất.

5. Trong Tu La Trường hoàn thành 【Nhiệm Vụ Tuần】,【Nhiệm Vụ Sự Kiện】, mở 【Rương Tu La 】 sẽ nhận quà hậu hĩnh.

6. Trong Tu La Trường đánh bại người chơi khác sẽ có tỉ lệ được Tu La Chiến Trang, số bậc chiến trang quyết định bởi số bậc Chiến Trang cao nhất trên người bị đánh bại. Người bị đánh bại sẽ mất Chiến Trang trên người, giảm một ít Xu Tu La và EXP Tu La, đồng thời rơi tất cả VP trong túi.

7. Nếu offline ở khu không an toàn trong Tu La Trường, hệ thống sẽ giữ dữ liệu trong 5 phút, trong 5 phút này không online lại sẽ xóa sạch vật phẩm trong túi tạm thời, và bị chuyển khỏi Tu La Trường.

8. Nếu offline ở khu an toàn, dữ liệu trong túi tạm thời sẽ lưu giữ 24 giờ, 24 giờ sau không onl, vật phẩm trong túi tạm thời sẽ biến mất, và bị chuyển khỏi Tu La Trường.

9. Nếu người chơi tên trắng, khi PK tử vong sẽ không rớt trang bị đang dùng: có 15% rớt 1 vật phẩm trong túi.

Nếu người chơi tên đỏ, PK tử vong có 10% rớt 1 trang bị đang dùng, có 20% rớt 1 vật phẩm trong túi.

Tên màu đỏ càng đậm (Điểm PK càng lớn , tỉ lệ PK tử vong rớt trang bị đã dùng, rớt vật phẩm trong túi càng cao.

10. Kinh nghiệm chơi Tu La Trường :

- Nên thường xuyên đi Thu Thập Rương để làm nhiệm vụ

- BOSS sẽ rớt đồ Tu La VIP , nên thường xuyên săn Boss

- Lúc 15:30 mỗi ngày sẽ cóx2 Exp Tu La , Nên train level Tu La vào thời điểm này . Level càng cao thì càng có nhiều lợi ích sau này .