Lãnh Địa Chiến

Lãnh Địa Chiến

Lãnh Địa Chiến sau khi bắt đầu, tất cả người chơi trong Bang đều có thể tấn công Lãnh Địa Đồ Đằng.

Khi tất cả Đồ Đằng đều bị 1 Bang chiếm lĩnh, Lãnh Địa Chiến sẽ kết thúc, Bang đó chiếm được lãnh địa.

Sau khi kết thúc hoạt động, nếu như Đồ Đằng không phải bị 1 Bang chiếm, thì Lãnh địa đó sẽ không bị chiếm.

Bên thủ bảo vệ thành công Đồ Đằng cho đến khi hết giờ sẽ giữ được Lãnh Địa của mình, trong 30 phút tất cả Đồ Đằng đều có HP trên 80%, thì bên thủ thắng

Khi Lãnh Địa Chiến bắt đầu, xung quanh Đồ Đằng sẽ xuất hiện chiến khu mới. Vào chiến khu tự động bật PK

Vào chiến khu, thành viên bổn Bang hiển thị màu xanh, kẻ thù sẽ màu đỏ. Lãnh Địa Đồ Đằng có 50000 HP, mỗi lần bị tấn công chỉ mất 100 HP.

Nếu Đồ Đằng bị hủy, Bang có DPS cao nhất sẽ được ưu tiên lấy .Bang Chủ, Phó Bang, Đường Chủ có thể cắm cờ Đồ Đằng. Trong 180s nếu chưa cắm Đồ Đằng thành công, thì tất cả Bang đều có thể cắm. Trong chiến trường không thể dùng chức năng dịch chuyển. Người chơi không có Bang, sẽ không thể tham gia.

Nếu Lãnh Địa chưa có ai chiếm, thì khi hồi sinh tất cả Bang đều phải dùng điểm hồi sinh phe công. N

ếu chiếm được lãnh địa, khi hồi sinh trong chiến trường, phe thủ sẽ hồi sinh tại điểm hồi sinh phe thủ và phe công hồi sinh tại điểm hồi sinh phe công.

Tất cả thành viên Bang mỗi ngày đều được nhận phúc lợi từ lãnh địa . Tất cả thành viên Bang đánh quái trong lãnh địa được nhận thêm 30% EXP. Ngoài thời gian hoạt động, Bang có thể dùng Dịch Chuyển Lãnh Địa Đồ Đằng.

Đứng trong chiến khu 5 phút và thời gian vào Bang trên 6 giờ , mới được nhận quà Lãnh Địa Chiến . Trong quá trình cắm Đồ Đằng bị 【Đánh Ngã, Choáng, Đóng Băng, Hóa Thạch, Chuyển Vị Trí】 đánh trúng, lập tức ngừng thao tác