Phúc Lợi Miễn Phí 18888

Phúc Lợi Miễn Phí 18888

 

PHÚC LỢI MIỄN PHÍ

- Điều kiện: Nạp 100 Ngọc để kích hoạt 30 ngày nhận quà Miễn Phí, giá trị lên đến 18.888 KNB.

- Nội dung: Sau khi kích hoạt, mỗi ngày nhận quà từ Hàn Đao Hành, kéo dài suốt 30 ngày.

Ngày Thứ 3 Nhận Mảnh Anh Hùng Vương Mảnh

Ngày Thứ 10 Nhận 10 Mảnh Thiên Thạch (đủ mảnh dùng để ghép Dị Giới Lai Khách)

Ngày Thứ 30 Nhận Danh hiệu Chân Hương