Rút Quẻ Nhận Vận May Tài Lộc

Rút Quẻ Nhận Vận May Tài Lộc

Mỗi lần rút quẻ nhận KNB cao hơn phí rút quẻ

Trong hoạt động có thể rút 10 lần, số lần rút càng nhiều thì lượng KNB nhận được càng nhiều