Võ Lâm Chiến (bang hội chiến)

Võ Lâm Chiến (bang hội chiến)

Võ Lâm Chiến sẽ mở ra lúc 20:35 đến 20:55 ngày thứ 3 mở server

Thành viên vào Bang đủ 60 phút mới được tham gia .

Khi vào bản đồ Võ Lâm Chiến, thành viên trong bang sẽ tìm Tượng Minh Chủ và phá hủy .

Bang ở phe hủy tượng sẽ vào nội thành trước 60s.

Nhiệm vụ khác: Vào nội thành và tìm đến Vũ Khí Minh Chủ. Người chơi đoạt xong và giữ hơn 10 phút sẽ giành thắng lợi trong Võ Lâm Chiến, được phong chức tước và nhận quà

Quà Võ Lâm Minh Chủ, Bang Chủ được nhận:

(Quà Võ Lâm Minh Chủ chỉ có thời gian sử dụng trong 7 ngày)

Quà chiến thắng trong Võ Lâm Chiến: