07.11: Đổi Quà Pumpkin Nhận Tinh Linh VIP

Trang chủ > Sự kiện > 07.11: Đổi Quà Pumpkin Nhận Tinh Linh VIP

ĐỔI QUÀ PUMPKIN NHẬN TINH LINH VIP

07.11 - 20.11

THỜI GIAN

Từ ngày 07.11 đến 23:59' ngày 20.11

NỘI DUNG

Trong thời gian hoạt động, Dancer thu thập các vật phẩm sau để đổi quà hiếm:

- Pumpkin Candy

- Mystic Bat vĩnh viễn

- Mystic Pumpkin vĩnh viễn

Lưu ý:

- Phần thưởng mỗi mốc chỉ đổi được số lần nhất định.

- Khi kết thúc sự kiện, phần thưởng không đổi sẽ mất.

- Pumpkin Candy dùng trực tiếp có thể chuyển hóa Pumpkin Kiss.

CÁCH NHẬN PUMPKIN CANDY VÀ MYSTIC PUMPKIN VĨNH VIỄN:

Có thể dùng Pumpkin Kiss để đổi lấy Pumpkin Candy và Mystic Pumpkin tại HĐ Truy Tìm Blood Devil.

CÁCH NHẬN MYSTIC BAT:

- Cách 1: Dùng 39 Loa Lớn nhận được Mystic Bat Vĩnh Viễn.

- Cách 2: Tại HĐ Truy Tìm Blood Devil, dùng Pumpkin Kiss để đổi lấy Pumpkin Candy, dùng Pumpkin Candy để đổi lấy mảnh Mystic Bat.

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Phần Thưởng Giới Hạn Hình Ảnh

Pumpkin Candy * 50

Mystic Bat vĩnh viễn

Lucky Bat vĩnh viễn 1 lần

Pumpkin Candy * 50

Mystic Pumpkin vĩnh viễn

Lucky Pumpkin vĩnh viễn 1 lần

Lucky Bat

Lucky Pumpkin

Hoạt động sẽ chính thức bắt đầu ngay hôm nay, các Dancer hãy sẵn sàng tham gia nhé!

Dancer có thể chuyển Kul Xu vào HOTSTEPS thông qua trang nap.kul.vn, hướng dẫn xem tại: XEM TẠI ĐÂY.

Cùng tham gia Like&Share Facebook, Điểm Danh để nhận Gifrcode TẠI ĐÂY nha.

Bạn cần hỗ trợ