[BCN Just Dance] Đổi White Rose Nhận Số Lucky

Trang chủ > Sự kiện > [BCN Just Dance] Đổi White Rose Nhận Số Lucky

ĐỔI WHITE ROSE NHẬN SỐ LUCKY

06.06 - 19.06

THỜI GIAN

Từ ngày 06.06 đến 23:59' ngày 19.06

NỘI DUNG

Trong thời gian hoạt động, dùng vật phẩm White Rose đổi thời trang và nguyên liệu hiếm.

Sử dụng White Rose trực tiếp sẽ nhận 500 tinh hoa.

Mở Rương White Rose bán tại Shop để nhận quà.

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Phần Thưởng Giới Hạn Hình Ảnh
White Rose x4 Quà VL Lông Vũ x1 20 lần

 

White Rose x6 Thẻ Rút Thưởng 2 x1 10 lần

White Rose x1 Vé Vote x1 50 lần

White Rose x5 Lucky 5 x1 1 lần

White Rose x15 Lucky 2 x1 1 lần

White Rose x10 Lucky 0 x1 1 lần

White Rose x25

Lucky 1 x1

2 lần

White Rose x15

Lucky 3 x1

1 lần

White Rose x15 Lucky 4 x1 1 lần

White Rose x20 Mặt Miru vĩnh viễn 1 lần

White Rose x10 Tem Bay x1 99 lần

White Rose x60 Nhẫn Sea Crystal vĩnh viễn 1 lần

White Rose x60 Tinh Linh Suit Bear vĩnh viễn 1 lần

White Rose x400 Tóc + Giày Ketsuki vĩnh viễn 1 lần

White Rose x900 Combo Ketsuki vĩnh viễn 1 lần

Thời trang Ketsuki


Hoạt động sẽ chính thức bắt đầu ngay hôm nay, các Dancer hãy sẵn sàng tham gia nhé!

Dancer có thể chuyển Kul Xu vào HOTSTEPS thông qua trang nap.kul.vn, hướng dẫn xem tại: XEM TẠI ĐÂY.

Cùng tham gia Like&Share Facebook, Điểm Danh để nhận Gifrcode TẠI ĐÂY nha.

Bạn cần hỗ trợ