Trong thời gian sự kiện, Dancer Like & Share bài event hoặc tham gia Điểm Danh sẽ nhận được ngẫu nhiên 01 trong các quà sau: Code Vip Fanpage, Gift Code Fanpage, 20 điểm, 15 điểm, 10 điểm.

Trong 01 tháng Dancer tích đủ 100 điểm sẽ đổi được Code. (01 tài khoản chỉ được đổi 01 lần và nhập 01 lần loại code này trong tháng)

Nếu bài viết đạt mốc 2.000 Share thì 150 Dancer đầu tiên like & share sẽ được nhận code. (01 tài khoản chỉ được đổi 01 lần và nhập 01 lần loại code này trong tháng) 

Chi tiết

Hotline: 1900 6837
Email: hotsteps.cmn@gmail.com