Thuộc Tính Và Skill Của Nhân Vật

Trang chủ > Hướng dẫn > Thuộc Tính Và Skill Của Nhân Vật

Trong cơ thể Dancer tồn tại nguồn năng lượng dùng cho vũ đạo âm nhạc, tất cả Dancer khi bắt đầu nhảy cơ thể đều phát ra năng lượng đó. Nguồn năng lượng đó xuất phát từ Thuộc Tính và Skill của Dancer đó nha.

THUỘC TÍNH VÀ SKILL CỦA NHÂN VẬT

Thuộc Tính Nhân Vật

Gồm thuộc tính cơ bản của nhân vật và thuộc tính thêm từ trang phục. Thuộc tính cơ bản tăng theo lv, mức độ tăng thêm từ trang phục mang tính tạm thời. Trang phục tăng cấp sẽ nâng mức độ tăng cường thuộc tính.

Lưu ý: thuộc tính chỉ tác dụng khi đi Cốt Truyện

Năm thuộc tính lớn:

  • Bên có Tự Tin cao hơn sẽ áp chế khiến đối phương không thể thi triển kỹ năng.
  • [Nổi Tiếng]: Giúp giảm Điểm Nhảy của đối phương.
  • [Tinh Tế]: Tinh Tế càng cao càng dễ né kỹ năng của đối phương, làm debuff mất tác dụng. Tinh Tế cũng có khả năng giảm hiệu quả áp chế của đối phương.
  • [Hấp Dẫn]: Nếu Hấp Dẫn cao hơn đối phương sẽ tăng lượng Điểm Nhảy mình được mỗi lượt, thấp hơn đối phương thì không có tác dụng.
  • [Tài Trí]: Quyết định kỹ năng. Điểm Tài Trí càng cao, thanh Magic càng dài. Khi Magic bằng 0 mà đạt đến điều kiện thi triển kỹ năng, cũng không thể dùng kỹ năng được.

Trang phục cũng giúp tăng thuộc tính nhân vật đó nha, trang phục càng hiếm thì thuộc tính ban đầu càng cao, có thể thông qua tăng cấp để tăng thuộc tính trang phục.

Skill – Kỹ Năng nhân vật

Có thể trực tiếp nâng cao hoặc hạ thấp Điểm Nhảy, uy lực thi triển tăng theo lv điểm Trang Phục. Điểm càng cao, lv Kỹ Năng Nhảy kích hoạt càng mạnh. Tag Trang Phục quyết định Kỹ Năng Nhảy có thể dùng. Kỹ Năng Nhảy gồm:

  • Tăng ích: giúp động tác nhảy mượt mà hơn, từ đó tăng Điểm Nhảy. (Tăng)
  • Công: Gây rối đối phương, đạt mục đích giảm Điểm Nhảy của đối thủ. (Áp chế, giảm)
  • Thủ: tăng năng lượng Điểm Nhảy của bản thân, chống lại sự gây rối từ địch thủ. (Khám phá, phản áp chế)

[Magic]: Thi triển skill sẽ giảm điểm Magic, điểm Magic về 0 thì không thể đánh skill.

Skill khác nhau có tác dụng khác nhau, cấp Skill có 4 loại: Xanh, Lam, Tím, Cam.

Thời trang càng cao cấp thì kích hoạt được cấp Skill mạnh hơn so với đồ thấp nha.

Điểm skill có thể thông qua làm NV hằng ngày hoặc thông qua nhảy cùng người chơi khác để kiếm nha

Thực Lực Tổng

Thể hiện tổng Điểm Kỹ Thuật và năm thuộc tính, trang phục sẽ cũng thay đổi theo điểm số này.

Thực lực được tính bằng:

Thực Lực = (điểm nhảy của nhân vật +  đồ mặc) x (Tổng 5 thuộc tính đang có + đồ mặc) /100.

Hãy nhớ tăng cấp nhân vật để tăng thực lực bản thân nha, cách tăng cấp vui lòng xem tại bài Tăng Cấp Nhân Vật.

Bạn cần hỗ trợ