Thể lệ

THỜI GIAN

Bắt đầu từ 10:00’ ngày 08.02.2018 đến 23:59' ngày 01.03.2018

PHẠM VI ÁP DỤNG

Các Dancer của máy chủ mới Love Dance.

Lưu ý: ID đăng nhập phải được tạo từ ngày 08.02.2018.

NỘI DUNG

- Trong thời gian diễn ra, các Dancer của máy chủ mới Love Dance đạt mốc level yêu cầu sẽ nhận thưởng.

THÔNG TIN CODE

- Thông tin Code: (hạn sử dụng code đến hết ngày 31.03.2018)

Điều Kiện Thưởng Giá Sale
Đạt Level 20

Thuốc Thể Lực 2 *10

Vàng *50.000

Đạt Level 30

Thuốc Thể Lực 3 *5

Tóc Sakai vĩnh viễn

Combo Sakai vĩnh viễn

Đạt Level 40

Daiko vĩnh viễn

Plum vĩnh viễn

Đạt Level 45

Tóc MCat Love vĩnh viễn

Combo MCat Love vĩnh viễn

Giày MCat Love vĩnh viễn

Đạt Level 50

Magic Wing vĩnh viễn

R khóa *388

Đạt Level 55

Medal Thiên Bình vĩnh viễn

Luna Swim vĩnh viễn

Chúc các Dancer có những giây phút giải trí thật ý nghĩa cùng Hotsteps!