10.08: Lọan Đấu Moon Gesan

Các Dancer ơi,

Hosteps2 sẽ mở thêm các hoạt động ưu đãi kèm theo để các bạn vừa mở hộp quà trứng mà vừa nhận thêm nhiều quà nữa nha!

 

THỜI GIAN

Từ ngày 10.08 đến  23:59' ngày 15.08

NỘI DUNG

Trong thời gian hoạt động, Dancer mở quà Moon Gesan đạt mốc sẽ nhận được vật phẩm và đồ hiếm.

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Phần Thưởng Hình Ảnh
Mở Quà Moon Gesan 30 Lần Quà Moon Gesan *3
Loa Lớn Couple *1
Quà Thẻ Động Tác Đô i*3

Mở Quà Moon Gesan 100 Lần Quà Moon Gesan *10
Mảnh Sao *8
Honeydew *10

Mở Quà Moon Gesan 300 Lần Quà Giày Moon Gesan (Chọn)*1
Thời Khắc Rung Động*1
Cây EXP 2*3

Mở Quà Moon Gesan 500 Lần Quà Tóc Moon Gesan (Chọn)*1
Chocolate*1
Quà Vật Liệu Hiếm*1

Mở Quà Moon Gesan 1000 Lần Quà Combo Moon Gesan (Chọn)*1
Plane Sang Trọng*1
Thời Khắc Rung Động*1

Hình ảnh thời trang:

Thời trang Moon Gesan

Thời trang Dill Gesan

Thời trang Dusk Gesan

Thời trang Hibi Gesan

Quá đã phải không nè, hãy nhanh tay mở quà gom thời trang nha!