13.09: Đổi Bánh Trung Thu Nhận Quà Vui

Đổi quà nhận thời trang vui thiệt các bạn ơi!!!

THỜI GIAN

Từ ngày 13.09 (sau khi hoàn tất bảo trì) đến  23:59' ngày 26.09

NỘI DUNG

Trong thời gian hoạt động, Dancer dùng [Quà Moon Cake] để đổi quà.

Các bạn có thể nhận được [Quà Moon Cake] bằng nhiều cách khác nhau:

1. Nhảy

2. Online nhận quà active

3. Mua [Quà Moon Cake] tại Shop với giá 30R

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Phần Thưởng Hình Ảnh
18 Moon Cake Bình Thể Lực 2 *1
Cây EXP 2 *1
Túi Vui Vẻ *1

58 Moon Cake Bình Thể Lực 3 *1
Tinh Hoa Thời Trang Tím *1
Thẻ Quà 2 *1

208 Lucky Star Thời Khắc Rung Động *1
Quà Vật Liệu Hiếm *1
Magic Heart *2
 

288 Lucky Star Year Enough (Lưng) Vĩnh Viễn
Tinh Toa Thời Trang Vàng *1
99 Hoa *1

388 Lucky Star Tóc Flute Snow *Vĩnh Viễn
Loa Lớn Couple *3
Blissful *1

988 Lucky Star Giày + Combo Flute Snow Vĩnh Viễn
Hime *1
Loa VIP *2

 

Lưng cá chép Year Enough

Thời trang Flute Snow

Tham gia liền nha!