14.12: Party Noel

Các Dancer ơi,

Sự kiện lần này là để khuyến khích các bạn tặng quà cho nhau thật nhiều đó, nhớ là ai tặng thì người đó được nha. Tặng ai cũng được nha, không phải là couple gì cũng được luôn!!! 

THỜI GIAN

Từ ngày 14.12  đến 23:59' ngày 18.12

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn sử dụng các vật phẩm tăng điểm Hào Phóng, khi đủ điểm thì sẽ đạt quà theo các mốc.

Các bạn có thể sử dụng các vật phẩm dưới đây để tăng điểm Hào Phóng.

Vật Phẩm Số Điểm Hình Ảnh
Lucy Bear 2

Mèo Thần Tài 2

Đồng Hồ 10

Túi Vui Vẻ 18

Kẹo Bông 58

Blissful 99

Kaori 198

Love Star 558

Shinozi 699

Hime 699

Blue Youki 1314

99 Hoa 99

Để sử dụng hoặc mua các vật phẩm này, các bạn nhấp vào người bạn mà các bạn muốn tặng, nhấn Xem Tư Liệu.

Hoặc các bạn có thể vào mục “Giao Lưu” ở Map thế giới cũng đc nha, rồi chọn các vật phẩm mà mình đang có để tặng thôi.

Sau khi tặng xong điểm số sẽ được tính vào event, đạt đúng mốc nào nhận quà mốc đó.

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Hào Phóng Phần Thưởng Hình Ảnh
Đạt 100 điểm Kẹo Bông *1
Quà Hiếm (Chọn) *1
Mảnh Sao *1
 

Đạt 580 điểm Lollipop *3
Quà Hiếm (Chọn) *3
Mảnh Sao *3
 

Đạt 1080 điểm Kaori *1
Quà Hiếm (Chọn) *5
Thời Khắc Rung Động *1
 

Đạt 4880 điểm Water Moon *Giày
Love Star *1
Loa VIP *1

Đạt 10880 điểm Water Moon *Tóc
Shizoni *1
Loa VIP *1

Đạt 188800 iểm Water Moon*Combo
Hime *1
Thời Khắc Rung Động *2

Quà hiếm (chọn)

Thời trang Water Moon


Quá đã phải không nè, các couple mau mau tham gia nhé!