25.10: Happy Party

Các Dancer ơi,

Sự kiện lần này là để khuyến khích các bạn tặng quà cho nhau thật nhiều đó, nhớ là ai tặng thì người đó được nha. Tặng ai cũng được nha, không phải là couple gì cũng được luôn!!! 

THỜI GIAN

Từ ngày 25.10 đến 23:59' 31.10

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn sử dụng các vật phẩm tăng điểm Hào Phóng, khi đủ điểm thì sẽ đạt quà theo các mốc.

Các bạn có thể sử dụng các vật phẩm dưới đây để tăng điểm Hào Phóng.

Vật Phẩm Số Điểm Hình Ảnh
Lucy Bear 2

Mèo Thần Tài 2

Đồng Hồ 10

Túi Vui Vẻ 18

Kẹo Bông 58

Blissful 99

Kaori 198

Love Star 558

Shinozi 699

Hime 699

Blue Youki 1314

99 Hoa 99

Để sử dụng hoặc mua các vật phẩm này, các bạn nhấp vào người bạn mà các bạn muốn tặng, nhấn Xem Tư Liệu.

Hoặc các bạn có thể vào mục “Giao Lưu” ở Map thế giới cũng đc nha, rồi chọn các vật phẩm mà mình đang có để tặng thôi.

Sau khi tặng xong điểm số sẽ được tính vào event, đạt đúng mốc nào nhận quà mốc đó.

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Hào Phóng Phần Thưởng Hình Ảnh
Đạt 100 điểm Kẹo Bông *1
Milk Efl 2 *1
Cây EXP 2 *2

Đạt 500 điểm Kẹo Bông *3
Milk Efl 3 *1
Mảnh Sao *2

Đạt 800 điểm 99 Hoa *1
Bình Thể lực 2 *1
Quà vật liệu hiếm *1

Đạt 1500 điểm

 

Blissful *1
Bình Thể Lực 3 *1
Loa Lớn *3

Đạt 6800 điểm Giày Palace Waltz *Vĩnh Viễn
99 Hoa *1
Milk Efl 3*1

Đạt 12800 điểm Tóc Palace Waltz *Vĩnh Viễn
Love star *1
Bình Thể lực 2 *1

Đạt 22999 điểm Combo Palace Waltz *Vĩnh Viễn
Shizoni *1
Kaori *1
 

Thời trang Palace Waltz


Quá đã phải không nè, các couple mau mau tham gia nhé!